Prijevoz na otocima

Prijevoz na otocima Ugljan i Pašman organiziran je na način da se sastoji od ukupno šest (6) linija. Osnovno polazište svih linija nalazi se u mjestu Preko. Dvije linije odvijaju se na otoku Ugljanu, dvije na otoku Pašmanu, a dvije služe za prijevoz učenika osnovnih škola u Preku i Neviđanima.

Svi polasci i dolasci linija na ovim otocima usklađeni su s trajektnim prijevozom putnika na relacijama Preko – Zadar i Tkon – Biograd. Za obavljanje ovog prijevoza svakodnevno je angažirano jedanaest (11) vozača.

Prijevoz na Dugom otoku sastoji se od dvije (2) linije. Jedna linija povezuje zapadni dio otoka s trajektnim pristaništem Brbinj, a druga linija povezuje istočni dio otoka s općinskim središtem Sali. U skladu sa zahtjevom Općine Sali tri puta tjedno odvija se linijski prijevoz između Brbinja i Sali kojim je povezan istočni i zapadni dio Dugog otoka.

Prijevoz putnika na otoku Ižu na relaciji trajektno pristanište Brbinj – Iž je organiziran svakodnevno. Prijevoz putnika izvan turističke sezone obavlja se pet (5) dana u tjednu, dok se za vrijeme turističke sezone prijevoz odvija sukladno trajektnom prijevozu na relaciji Zadar – Iž.

Na području otoka Pašman, Ugljan, Dugi otok i otok Iž prijevoznik primjenjuje sljedeće vrste putnih karata:

 • jednosmjerne putne karte (izdaju se i plaćaju gotovinom kod vozača u autobusu);
 • radničke, učeničke i studentske mjesečne pokazne putne karte (iskaznice);
 • godišnje otočne učeničke putne karte.

Jednosmjerne putne karte izdaju se i plaćaju gotovinom kod vozača u autobusu.

Sve vrste putnih karata moguće je kupiti i preko mobilne aplikacije Zadar City.

Cijena izrade fizičke ZadarCityCard kartice iznosi 5,00 EUR-a.

Cijena izrade virtualne ZadarCityCard kartice nema troška za korisnika.

Besplatan prijevoz

Pravo na besplatan javni cestovni prijevoz  na otocima Pašmanu, Ugljanu, Dugom Otoku i otoku Ižu imaju sljedeće kategorije putnika:

 • učenici osnovnih škola koji dnevno putuju do škole, a nisu obuhvaćeni organiziranim besplatnim prijevozom sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine“ 59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.);
 • učenici srednjih škola i studenti koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan mjesta prebivališta;
 • učenici srednjih škola i studenti koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan mjesta prebivališta, a vikendom dolaze u mjesto prebivališta;
 • učenici srednjih škola koji redovito putuju na redovitu učeničku praksu;
 • umirovljenici i osobe starije od 65 godina.

Detaljnije o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz možete pogledati u Pravilniku („Narodne novine“ 82/07. i 35/11.);

Pravo na besplatni javni cestovni prijevoz na otocima, odnosno prijevoz bez putne karte također ostvaruju:

 • djeca do navršene pete godine života u pratnji odraslih osoba (do troje djece);
 • slijepe osobe uz iskaznicu Udruge slijepih i njihova pratnja;
 • djelatnici policije u službenim odorama;
 • komunalni redarstvenici sa iskaznicom.

Pokazne putne karte

Digitalna pokazna karta vrijedi samo za osobu na koju glasi i ona je neprenosiva, određenog vremena valjanosti, te sa fotografijom putnika.

Cijena izrade fizičke ZadarCityCard kartice iznosi 5,00 EUR-a.

Cijena izrade virtualne ZadarCityCard kartice nema troška za korisnika.

Mjesečne radničke, učeničke i studentske pokazne putne karte (iskaznice) za tekući mjesec mogu se koristiti (vrijede) isključivo na navedenoj relaciji na otocima, ali i na svim gradskim relacijama.

Radnička mjesečna pokazna karta izdaje se po uplati fizičke ili pravne osobe.

Prilikom prve izrade radničke mjesečne pokazne karte, osoba na čije ime glasi pokazna karta mora predočiti na uvid valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu. Preporuča se priložiti jednu fotografiju veličine 3×3,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva.

Pokazna karta vrijedi za tekući mjesec, a produljenje valjanosti karte može obaviti osoba na koju je karta naslovljena.

Pravo na radničku mjesečnu putnu kartu imaju sve kategorije putnika.

Povlaštene godišnje pokazne karte (učeničke, studentske i umirovljeničke)

Prilikom prve izrade učeničke i studentske godišnje pokazne karte, osoba na čije ime glasi pokazna karta mora priložiti ovjerenu potvrdu nadležne obrazovne ustanove (škole ili fakultete). Podnositelj zahtjeva prilikom prve izrade godišnje putne karte mora predočiti na uvid valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu ili priložiti potvrdu o prebivalištu na otoku.

Umirovljenici mlađi od 65. godina s prebivalištem na otoku imaju pravo na izradu povlaštene godišnje pokazne karte temeljem potvrde o statusu umirovljenika (potvrda o primitku mirovine) i osobne iskaznice.

Osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku pravo na besplatan prijevoz u javnom cestovnom otočnom prijevozu ostvaruju samo predočenjem osobne iskaznice.

Radno vrijeme izrade godišnjih putnih karata za naredni mjesec odvija se:

 • tri radna dana prije početka mjeseca i prvih pet dana u mjesecu u radnom vremenu od 07:00 do 20:00 sati,
 • ostale dane u mjesecu u radnom vremenu od 07:00 do 14:00 sati,
 • subotom od 08:00 do 12:00 sati.

Putnik koji posjeduje ispravnu mjesečnu putnu kartu za prethodni mjesec istu može koristiti prva tri radna dana u idućem mjesecu nakon čega mora kupiti novu.

Putnik koji izgubi ili ošteti svoju godišnju ili mjesečnu putnu kartu dužan je isto odmah prijaviti prijevozniku koji će putniku odmah uz naplatu troškova izrade izdati novu putnu kartu, osim u slučajevima prekršaja ili zlouporabe sporne putne karte od strane putnika ili treće osobe.

Cjenik svih putnih karata i njihove izrade utvrđen je važećim Cjenikom prijevoznika ovjerenog ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­od Hrvatske gospodarske komore Središnjice Zagreb.

Obveze putnika

Putnik je dužan prilikom ulaska u vozilo vozaču ili kontrolnom osoblju pokazati važeću putnu kartu. Ukoliko putnik ne posjeduje važeću putnu kartu dužan je istu kupiti kod vozača.

Putnik je za kupnju putne karte u vozilu prijevoznika dužan pripremiti sitan novac.

Putnik je dužan  putnu kartu sačuvati do kraja putovanja, te istu pokazati na zahtjev kontrolnom osoblju.

Putnik koji je zatečen u autobusu bez putne karte ili sa neispravnom putnom kartom plaća kaznu u iznosu od 13,27 EUR (99,98 kn).

Za vrijeme vožnje i boravka u vozilu putniku nije dozvoljeno:

 • vožnja bez ispravne putne karte;
 • ometanje naplate i kontrole putnih karata;
 • ometanje vozačkog, prometnog i kontrolnog osoblja u obavljanju svojih radnih zadataka;
 • ometanje i uznemiravanje drugih putnika;
 • ulazak u vozilo u slučajevima kada vozač istakne obavijest o zabrani ulaska zbog popunjenosti ili više sile;
 • pušenje u vozilu, konzumiranje hrane i pića, bacanje otpadaka koji mogu oštetiti i onečistiti vozilo;
 • oštećenje ili otuđenje bilo koji dio vozila i njegovih oznaka;
 • ulaziti u vozilo neprimjereno odjeven ili u nečistoj odjeći i obući koja može onečistiti vozilo;
 • ulazak/izlazak u vozilo na nepredviđenim mjestima ili tijekom kretanja vozila;
 • unositi u vozilo predmete i materijale koji mogu ozlijediti putnike, narušiti njihovo zdravlje i oštetiti vozilo;
 • unošenje/uvođenje u vozilo životinje izuzev pasa vodiča slijepih osoba, terapijskih i rehabilitacijskih pasa.
 • nepristojno se odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.