Antikorupcijski program

U skladu s Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-07/395, URBROJ: 50301-21/06-20-2 od 30. prosinca 2020. godine o provođenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2021. – 2022. godine Liburnija d.o.o. je dana 26.10.2021. godine donijela “Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine”.

Izvješće o provedenim aktivnostima pogledajte ovdje.