NABAVA NOVIH AUTOBUSA ZA LIBURNIJU D.O.O.

KK.07.4.2.03.0007

Naziv projekta:

Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.

Opis projekta:

Predmetni projekt je nabava 25 novih autobusa za Liburniju d.o.o. Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke Liburnije d.o.o. kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, te povećano onečišćenje okoliša zbog vozila koja su pogonjena EURO I, II i EURO III motorima.

Cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima. Novi autobusi omogućit će povećanje kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom visokih EURO VI normi motora novih vozila. Ciljana skupina projekta su korisnici javnog prijevoza na području Grada Zadra i prigradskih JLS.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Zadra i prigradskih JLS.

Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO2 (očekivano smanjenje od cca 366 t CO2 ekv. godišnje);
  • povećati sigurnost putnika i vozača u javnom prijevozu;
  • smanjiti troškove održavanja vozila.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • nabavljeno 6 niskopodnih gradskih autobusa i 19 prigradskih (od toga sva gradska i 8 prigradskih s posebnom rampom za invalide), s niskom emisijom CO2 koji koriste diesel gorivo;
  • održana početna i završna konferencija projekta;
  • izrađeni promotivni materijali te zainteresirana javnost informirana o projektu i novonabavljenim autobusima;
  • uspostavljen projektni tim te projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 44.984.820 HRK, od čega bespovratna sredstva EU iznose 35.952.156,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

1. srpnja 2018. godine – 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Edvin Šimunov, direktor
e-mail: marijana.bajlo@liburnija-zadar.hr

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu: