Liburnija d.o.o. Zadar

sljednik Komunalne radne organizacije (KRO) “Liburnija” registrirane kod Trgovačkog suda u Splitu 10.01.1985. godine, a na temelju Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima formira se kao društvo s ograničenom odgovornošću 10. rujna 1996. godine.

Djelatnosti poduzeća

 • prijevoz putnika u lokalnom i županijskom prometu;
 • održavanje i popravak motornih vozila;
 • tehničko ispitivanje i analiza;
 • usluge autobusnog kolodvora: prihvat i otprema putnika i vozila, prodaja putnih karata, davanje informacija o kretanju autobusa, prihvat i čuvanje prtljage;
 • organiziranje i provođenje turističkih putovanja u zemlji i inozemstvu.

Većinski vlasnik Liburnije d.o.o. je Grad Zadar (58,24%), a ostalo su: Općine Bibinje, Kali, Grad Nin, Općine Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Zemunik Donji, Galovac, Privlaka, Vrsi, Grad Biograd na Moru, Grad Obrovac, Općine Pakoštane, Pašman i Sveti Filip i Jakov.

Nadzorni odbor Društva čini pet članova, a upravu Društva direktor koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.Broj stalno zaposlenih kreće se oko 250.

Obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u četiri organizacijske jedinice

 • Opći, pravni i kadrovski odjel
 • Financijsko-računovodstveni odjel
 • Operativno-prometni odjel
 • Tehnički odjel.

Misija

Ubrzanim razvojem gospodarskog i društvenog života grada uvjetuju se kvalitativno novi zahtjevi pred sustav javnog prijevoza.

Kao izvršitelj javnog prijevoza, osnovni nam je cilj svojim radom pravovremeno zadovoljiti prijevozne potrebe građana i odgovoriti na promjene u zahtjevima uzimajući u obzir raspoložive kapacitete, a ujedno time dati svoj doprinos gospodarskom razvoju i unaprjeđenju kvalitete života grada.

Misija poduzeća je izgrađivanje i zadržavanje pozicije u prijevoznom smislu, te s efikasnom razvojnom politikom i aktivnim prisustvom u interesu korisnika usluga, vlasnika udjela Društva i zaposlenih u poduzeću, ispunjavati sve svoje zakonske obveze.

Vizija

Biti primarni prijevozni izbor u lokalnoj zajednici, osobito u gradskom središtu, prepoznat razinom sigurnosti, daljnjim razvojnim trendom te kvalitetom usluga općenito.

Dostupnost usluge svim kategorijama putnika, ekološka prihvatljivost te društvena odgovornost također su smjernice daljnjeg poslovanja.

Ciljevi

Opći ciljevi temelje se na Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.), te su usklađeni s Prometnim masterplanom funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija. U skladu s navedenim, Liburnija d.o.o. nastavit će poboljšavati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području Grada Zadra i prigradskih jedinica lokalne samouprave (JLS), te osigurati njegovu održivost.
Nova vozila se nabavljaju i kako bi se osigurao standard usluge javnog prijevoza kako je definirano Okvirnim ugovorom o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza, te kako bi se smanjio štetni utjecaj na okoliš i emisija CO2.

Vrijednosti

Osnovne organizacijske vrijednosti su profesionalnost, stručnost, objektivnost, neovisnost i poštenje u radu, uvažavanje ljudskih prava i zaštita okoliša te sukladnost u radu sa svim nadležnim zakonima, pravilima i odredbama.

Liburnija d.o.o.

LIBURNIJA, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o.
Ante Starčevića 1, Zadar

Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
MBS: 060035124

OIB: 03655700167
Temeljni kapital: 3.058.370,00 EUR-a uplaćen u cijelosti
Direktor: Edvin Šimunov

BANKOVNI PODACI:

 • Erste bank d.d.

IBAN: HR1824020061100799354

SWIFT/BIC: ESBCHR22

 • OTP banka d.d.

IBAN: HR0624070001100359021

SWIFT/BIC: OTPVHR2X

 • Raiffeisen BANK d.d.

IBAN: HR8224840081100419156

SWIFT/BIC: RZBHHR2XXXX

 • Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT/BIC: ZABAHR2X

Uprava

 • direktor: Edvin Šimunov

NADZORNI ODBOR

 • Ante Kalmeta, predsjednik nadzornog odbora
 • Davor Klapan, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Boris Frakin, član nadzornog odbora
 • Mara Krpina Knežević, član nadzornog odbora
 • Laća Božidar, član nadzornog odbora

Društveni ugovor

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u

Organizacijska struktura