Obavijest za udruge

O B A V I J E S T

GODIŠNJE GRADSKE KARTE ZA 2022. GODINU :

 

–  UDRUGA TJELESNIH  INVALIDA  ZADARSKE  ŽUPANIJE

–  UDRUGA  HRVATSKIH  BRANITELJA  OBOLJELIH  OD  PTSP-A

– ČLANOVI OBITELJI  KOJI KORISTE PRAVO NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

VRIJEDE  DO  01. 03. 2024. GODINE.

 

NOVE  GRADSKE KARTE  IZDAVATI  ĆE  SE  OD 17. 01. 2024. GODINE NA AUTOBUSNOM KOLODVORU  ZADAR OD 7:00-14:00 SATI (ŠALTERI PRODAJE POKAZA).

 

ZA IZRADU KARTE POTREBNO JE PRILOŽITI; NOVU POTVRDU UDRUGE, OSOBNU ISKAZNICU (OIB) I SLIKU (MOGUĆE FOTOGRAFITRANJE I NA KOLODVORU BEZ TROŠKA).

TROŠAK IZRADE POKAZNE KARTE JE 5,00 EURA.

ZA KORISNIKE APLIKACIJE U MOBILNOM UREĐAJU IZRADA KARTE JE BESPLATNA.

 

PROMETNI ODJEL