Obavijest za liniju Vir i Vinjerac

Od dana 06. rujna 2021. godine (ponedjeljak) autobusne linije će prometovati do centra Vinjerca.

Od dana 06. rujna 2021. godine (ponedjeljak) autobusne linije će prometovati kroz centar Vira.

Prometni odjel

Liburnija d.o.o.