Obavijest za liniju Diklo

                                   O B A V I J E S T

OD 24.11.2021. GODINE (SRIJEDA) U JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ UVODI SE NOVA LINIJA ZA NASELJE “DIKLO-BUNARI” KOJA ĆE PROMETOVATI RADNIM DANOM DO ZAVRŠETKA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA KREŠIMIROVOJ OBALI PO SLIJEDEĆEM VOZNOM REDU:

KOLODVOR – DIKLO (”BUNARI”) : 06 :50, 12:40, 14:15, 19:15, 20:15

DIKLO (”BUNARI”) – KOLODVOR : 06:15, 07:15, 13:15

TRASA LINIJE U POLASKU:

LOCCO KOL. ( PERON 5 ) ……PUT DIKLA – UL. MATIJE GUPCA – DC 306 – RAMPADA – „BUNARI“.

TRASA LINIJE U POVRATKU:

„BUNARI“ – RAMPADA – DC306 – UL. MATIJE GUPCA – UL. A.G.MATOŠA – UL. VLADANA DESNICE – ……..LOCCO KOL. (PERON 5).

PROMETNI ODJEL