Obavijest za liniju Diklo

 OD 27.12.2023. LINIJA ”DIKLO” PROMETUJE DO OKRETIŠTA ”TAVERNA”.

ZA VRIJEME PROHODNOSTI OKRETIŠTA ”TAVERNA” LINIJA ”DIKLO-BUNARI” NEĆE PROMETOVATI.

PROMETNI ODJEL