Obavijest za linije koje ne prometuju za vrijeme ljetnih praznika