Obavijest o povećanju cijena usluga prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu

Dana 22. kolovoza 2022. godine biti će u primjeni nove cijene usluga prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i to za pojedinačne karte, dok će cijene mjesečnih pokaza biti u primjeni od 01. rujna 2022. godine.

Ranije kupljene karte u gradskom prijevozu za dvije vožnje izvan autobusa i dalje će važiti, ali će prodaja tih karata na kioscima biti obustavljena dana 22. kolovoza 2022. godine.

Karte za jedno i dva putovanja u gradskom prometu, kao i za Zračnu moći će se i dalje kupiti po staroj cijeni putem aplikacije SMARTICA do 21.08.2022. godine do ponoći, a od 22.08. 00:01 po novim cijenama. 

Cjenik karata za gradski prijevoz može se vidjeti na linku:

CJENIK – GRAD

Cjenik karata za prigradski prijevoz može se vidjeti na linku:

CJENIK 1 – PRIGRAD

CJENIK 2 – PRIGRAD

Cjenik karata za prijevoz na otocima može se vidjeti na linku:

CJENIK 1 – OTOCI

CJENIK 2 – OTOCI

Uprava

Liburnija d.o.o.